Lijst met sensoren

Op de LEGO Mindstorms EV3 – programmeerbare steen kunnen veel verschillende soorten sensoren worden aangesloten.
Hieronder staan een aantal veel gebruikte sensoren.

Kleurensensor

lichtsensor

Deze sensor heeft diverse functies:

  1. Gereflecteerd licht meten. In deze stand zendt de sensor licht uit om vervolgens te meten hoeveel procent van het uitgezonden licht weerkaatst
  2. Kleuren bepalen. In deze stand geeft de sensor een getal dat correspondeert met een bepaalde kleur.
  3. Licht in de omgeving meten. Hiermee kun je meten hoe verlicht de omgeving is (in tegenstelling to bij het meten van gereflecteerd licht, waarbij je meet hoe licht een oppervlak is).

Tastsensor

tastensensor

Dit is een drukknop. Je kunt meten of hij ingedrukt is of niet. Verder is het mogelijk om te wachten tot de knop is ingedrukt en daarna is losgelaten.

Gyrosensor

gyrosensor

“Gyro” komt uit het Latijn en betekent “rondje”. En dat is wat de gyrosensor meet; hij meet hoever hij rond draait in graden. Een cirkel is 360 graden, 180 graden is een halve cirkel. Naast de gedraaide hoek kan ook de draaisnelheid gemeten worden.

Ultrasone sensor

ultrasone sensor

De ultrasone sensor kan afstanden bepalen, tot en met 255 cm. Deze sensor bepaalt net zoals vleermuizen door middel van ultrasoon geluid hoe ver weg objecten zijn.

Infraroodsensor

De infraroodsensor

De infraroodsensor kan de hoek en afstand tot een megeleverde afstandsbediening, het “baken”, bepalen. Deze sensor is geen onderdeel van de Education-set, wel van de Home-set.
“>hier voor een lijst met alle blokken en uitleg.